Wybrane realizacje

Ekspertyza stanu technicznego żelbetowych Piaskowników oraz ich posadowienia w oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu.

Nadzór inwestorski nad robotami budowalnymi polegającymi na wzmocnieniu ściany nośnej elewacyjnej oraz wymianie konstrukcji dachu na budynku WSSE Wrocław

Nadzór inwestorski nad robotami budowalnymi polegającymi na wymianie fragmentu elewacji wraz z zabezpieczeniem murów przed dostępem wody opadowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrocławiu

Projekt wykonawczy stalowej przeszklonej konstrukcji nośnej wind WW1, WW8, WW4, WW5 na trybunie wschodniej Stadionu Piłkarskiego "Wisła" w Krakowie

Przegląd konstrukcyjno budowlany hali produkcyjno magazynowej o powierzchni zabudowy ponad 10 000 m2

Projekt koncepcyjny i wykonawczy wzmocnień konstrukcji stalowej hali magazynowej we Wrocławiu


Ekspertyza stanu technicznego rurociągów napowietrznych wraz z konstrukcją wsporczą, zabudowanych między budynkiem pompowni głównej a piaskownikiem oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu.
Udział w projektowaniu wzmocnienia obiektów o konstrukcji stalowej na terenie Elektrowni Turów S.A, m.in stropu o konstrukcji stalowej w galerii nawęglania. Udział w przeprowadzaniu przeglądów stanu technicznego obiektów
Współpraca przy opracowywaniu projektu budowlanego i wykonawczego wzmocnienia stalowych belek podtorzy przenośników taśmowych w żelbetowym zasobniku szczelinowym w Elektrowni Bełchatów. Przed opracowaniem projektu udział w sporządzeniu ekspertyzy stanu technicznego podtorzy i w badaniach belek podtorzy w skali naturalnej.
Kompleksowy roczny przegląd budowlany obiektu biurowego klasy "A" zlokalizowanego we Wrocławiu.

Nasza firma oferuje Państwu szereg usług, w tym ekspertyzy budowlane, nadzór inwestorski, przygotowanie projektów budowlanych oraz przeglądy budowlane. Wrocław, Kraków i Katowice w tych miastach mamy swoje oddziały, jednak naszymi usługami obejmujemy o wiele większy obszar kraju. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu, powyżej zaś prezentujemy wybrane, zrealizowane przez nas zlecenia.